Nr karty: 11/A/2014
Drukuj Data publikacji : 2014-04-08 12:33:38
Data modyfikacji : 2014-04-08 12:33:38
Zmodyfikowane przez : Lidia Łowińska
1.Numer wpisu11/A/2014
2.Zakres przedmiotowy wnioskuWniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa z działki ne ewid. 52 obręb Lubień
3.Znak sprawyOŚ.6131.15.2014
4.Data złożenia2014-03-04
5.Dane wnioskodawcyWnioskodawca jest osobą fizyczną, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926 i poźn.).
6.Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.Nazwa organu - adresata wnioskuBurmistrz Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
8.Miejsce przechowywaniaUrząd Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim, , 15, 957571335
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!