Nr karty: 5/A/2014
Drukuj Data publikacji : 2014-04-08 11:57:47
Data modyfikacji :
2014-04-08 12:18:12

Zmodyfikowane przez : Lidia Łowińska
1.Numer wpisu5/A/2014
2.Zakres przedmiotowy wnioskuWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących w pasie budowy linii energetycznej 110 kV relacji Lubiechnia Wielka-Sulęcin
3.Znak sprawyOŚ.6131.7..2014
4.Data złożenia2014-01-27
5.Dane wnioskodawcyENEA Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Sulęcin, Lipowa 30, 69-200, Sulęcin
6.Wyszczególnienie załączników do wnioskuProjekt wykonawczy - tom L6: - opis techniczny - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - wykazy drzew i krzewów wnioskowanych do usunięcia - załączniki mapowe
7.Nazwa organu - adresata wnioskuUrząd Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim
8.Miejsce przechowywaniaUrząd Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim, , 15, 957571335
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
5/B/2014
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!