Nr karty: 8/A/2014
Drukuj Data publikacji : 2014-04-08 12:12:49
Data modyfikacji :
2014-04-08 14:14:14

Zmodyfikowane przez : Lidia Łowińska
1.Numer wpisu8/A/2014
2.Zakres przedmiotowy wnioskuWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew z dzialki nr ewid. 774 obręb Ośno Lubuskie
3.Znak sprawyOŚ.6131.10.2014
4.Data złożenia2014-02-21
5.Dane wnioskodawcyZespół Szkół Ekonomicznych, Ośno Lubuskie, Rezpińska 8, 69-220, Ośno Lubuskie
6.Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.Nazwa organu - adresata wnioskuUrząd Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim
8.Miejsce przechowywaniaUrząd Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim, , 15, 957571335
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
8/B/2014
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!