Nr karty: 9/A/2014
Drukuj Data publikacji : 2014-04-08 12:23:11
Data modyfikacji : 2014-04-08 12:23:11
Zmodyfikowane przez : Lidia Łowińska
1.Numer wpisu9/A/2014
2.Zakres przedmiotowy wnioskuWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 drzew z działki nr ewid. 127/28 obręb Gronów
3.Znak sprawyOŚ.6131.11.2014
4.Data złożenia2014-02-24
5.Dane wnioskodawcyWnioskodawca jest osobą fizyczną, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926 i poźn.).
6.Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.Nazwa organu - adresata wnioskuUrząd Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim
8.Miejsce przechowywaniaUrząd Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim, , 15, 957571335
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
9/B/2014
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!